ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR DZWOŃ NATYCHMIAST   LUB

 

 

 

Strona domowa

 KSIĘGA GOŚCI   

          

70 LAT ISTNIENIA

OSP BLĘKWIT

 

W roku 2006 OSP Blękwit obchodziła 70 lecie swojego istnienia. Z tej okazji strażacy postanowili ubiegać się o nadanie ich jednostce sztandaru. Wspólnym wysiłkiem postarali się o sponsorów i zaplanowali całe przedsięwzięcie.

I tak 3 czerwca 2006 roku przy okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz 70 lecia jednostki na wietrze załopotał sztandar OSP Blękwit.

 

 

 

 

SZTANDAR WYKONANY ZOSTAŁ W PRACOWNI HAFTU ARTYSTYCZNEGO MAŁGORZATY GRZELAK
Z POZNANIA

www.pha.poznan.pl

 

 

Strażacki dorobek tradycje, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej

pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania

oraz szacunku społeczeństwa. Właśnie uznanie społeczne zobowiązuje do godnego

prezentowania OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ przez wszystkich strażaków.

POŚWIĘCENIE I WRĘCZENIE SZTANDARU

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z postanowieniami statutu

Związku OSP RP nadaje zarząd wojewódzki Związku OSP RP. Wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej dokonuje prezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP, członek prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP lub przedstawiciel naczelnych władz Związku. Poświęcenie i wręczenie sztandaru odbywa się podczas uroczystego apelu na placu przed strażnicą, boisku sportowym lub jednym z głównych placów wsi, osiedla, miasta. Miejsce uroczystości powinno być odpowiednio udekorowane, posiadać odpowiednie rozmiary umożliwiające swobodne rozwiniêcie pododdziałów, ustawienie masztu flagowego, trybuny lub podium, odpowiednio nagłośnione.

Przed trybuną, w odległości 5 m, ustawia się dwa stoliki przykryte suknem lub innym materiałem koloru zielonego, na jednym stoliku położony jest rozwinięty sztandar w taki sposób aby jego drzewce było ułożone wzdłuż prawej krawędzi stołu (patrząc od strony pododdziałów). Na drugim stoliku układa się naczynie z wodą święconą, kropidło, kronikę jednostki, pióro, długopis, pojemnik z gwoździami, młotek, skarbonkę, odznaczenia, wyróżnienia itp. Po raporcie, podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu powitalnym fundatorzy lub rodzice chrzestni, podchodzą do stołu ze sztandarem, dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i podaje komendy: „Pododdziały - BACZNOŚĆ”, wykonuje w tył zwrot. Przedstawiciel fundatora odczytuje akt fundacji jednostce straży pożarnej sztandaru i zaprasza gości według hierarchii do wbijania gwoździ w drzewce sztandaru lub składania ich do specjalnie na ten cel przygotowanej kasetki, wpisywania się do kroniki jednostki i złożenia datków do skarbonki, którą opiekuje się skarbnik OSP. Po wbiciu trzech pierwszych gwoździ dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i wydaje komendę: „Pododdziały - SPOCZNIJ”. Po komendzie, wykonuje w tył zwrot. Gwoździe w ilości do 10 szt. osoby oficjalne wbijają osobiście w drzewce sztandaru pozostali składają do kasetki. Wszystkie osoby posiadające gwoździe wpisują się do księgi pamiątkowej (kroniki jednostki) pod wydrukowanym swoim nazwiskiem. Po ceremonii wbijania gwoździ rodzice chrzestni zwracają się do kapelana (kapelanów) o poświęcenia sztandaru. Kapelan podchodzi do stolika, na którym ułożony jest sztandar, stając tyłem do trybuny. Wyznaczony do posługi liturgicznej strażak bierze ze stolika, kropidło i naczynie z wodą święconą i zajmuje miejsce po lewej stronie kapelana, w odległości jednego kroku z tyłu. Kapelan występuje z apelem do strażaków, podkreślając znaczenie sztandaru. Dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i wydaje komendę: „Pododdziały - BACZNOŚĆ”, po komendzie wykonuje w tył zwrot. Kapelan odmawia okolicznościową modlitwę i dokonuje pokropienia sztandaru, po czym przekazuje kropidło strażakowi i oddaje cześć sztandarowi przez przyklęknięcie i ucałowanie płata sztandaru. Następnie salutuje i zajmuje swoje poprzednie miejsce w gronie gości honorowych. Dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i wydaje komendę: „Pododdziały - SPOCZNIJ”. Po wydaniu komendy wykonuje w tył zwrot. W tym czasie spełniający posługę liturgiczną strażak odnosi kropidło i naczynie z wodą święconą na stolik, a sam przechodzi na swoje wcześniej zajmowane miejsce. Kapelan dokonuje poświęcenia w mundurze galowym z rogatywką oraz ze stułą koloru czerwonego na ramionach. W przypadku obecności kapelana i duszpasterza innego wyznania, w zależności od przewagi liczebnej strażaków innego wyznania, pierwszeństwo poświęcenia przysługuje duszpasterzowi większości. Po nim poświęca sztandar duszpasterz mniejszości, bez odmawiania dodatkowej modlitwy. Po poświęceniu sztandaru orkiestra może odegrać „Rotę”. Spiker prosi o odczytanie aktu nadania sztandaru. Akt nadania odczytuje członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP lub funkcyjny wskazany przez prezesa ZW ZOSP RP. Dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i wydaje komendy: „Pododdziały - BACZNOŚĆ” a po odczytaniu aktu nadania wydaje komendę: „Pododdziały - SPOCZNIJ”. Wykonuje w tył zwrot. Wręczający sztandar wygłasza przemówienie (jeżeli było przewidziane w aprobowanym przez niego programie uroczystości), następnie wraz z przedstawicielami władz, rodzicami chrzestnymi podchodzi do stolika ze sztandarem. Dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i wydaje komendy: „Pododdziały - BACZNOŚĆ”, „Pododdziały, na prawo - PATRZ”, „Poczet sztandarowy do wręczenia sztandaru - WYSTĄP”. Po wydaniu tej komendy, wykonuje w tył zwrot. Poczet sztandarowy występuje przed front pododdziałów i zatrzymuje się 3 kroki przed naczelnikiem (prezesem), który wcześniej zajął tam miejsce. Naczelnik (prezes) wykonuje w tył zwrot i podaje komendę: „ Za mną MARSZ” i maszeruje razem z pocztem do stołu ze sztandarem. Po dojściu na 3 kroki od stołu ze sztandarem, naczelnik (prezes) zatrzymuje się, co również czyni poczet sztandarowy. Rodzice chrzestni, fundatorzy (Rada Sołecka, Wspólnota Leśna, Rada Gminy, Miasta itp.) podnoszą sztandar ze stolika i przekazują osobie, która będzie wręczać sztandar w imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Wręczający podnosi sztandar do pozycji pionowej, w tym momencie trębacze grają sygnał „Słuchajcie wszyscy”. Naczelnik (prezes) i poczet salutują. Wręczający sztandar podchodzi do naczelnika (prezesa) i zwracając się do niego wygłasza formułę: „W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w "...", sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie”. Następnie pochyla sztandar tak, by jego dolny brzeg znajdował się około 1 metra nad ziemią. Naczelnik (prezes) klęka na prawe kolano, prawą ręką ujmuje płat sztandaru, podnosi go do ust i całuje. Następnie opuszcza płat sztandaru, wstaje, przejmuje sztandar od wręczającego mówi¹ąc: „KU CHWALE OJCZYZNY”. Wykonuje w tył zwrot, unosi do góry, prezentuje pododdziałowi przechylając w prawo a potem w lewo, poczym podchodzi do pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy klęka na prawe kolano, naczelnik (prezes) pochyla sztandar tak, aby część płata znajdowała się na wysokości około 1 metra nad ziemią. Sztandarowy prawą ręką ujmuje płat sztandaru, podnosi do ust i całuje, po czym opuszcza go. Na sygnał dowódcy pocztu, wszyscy wstają. Naczelnik (prezes) wręcza sztandar mówiąc: „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”. Sztandarowy odpowiada: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”. Sztandarowy przejmuje sztandar i trzyma go w położeniu „ Prezentuj”, czyli ustawia sztandar przy prawym ramieniu, dłoń lewej ręki znajduje się na wysokości powyżej pasa. Ręka ułożona jest pod kontem prostym i musi przylegać do korpusu. Prawa ręka opuszczona jest na całej długości, z palcami wyprostowanymi i ułożonymi na drzewcu sztandaru. Kciuk obejmuje dolną cześć drzewca. W tym momencie trębacze grają sygnał Straży Pożarnej. Wręczający sztandar jak i strażacy uczestniczący w uroczystości poza szykiem salutują. Po odegraniu hasła przekazujący sztandar naczelnik (prezes) oraz osoby biorące udział wcześniej w przekazaniu sztandaru , wracają na trybunę. Chorążowie pocztów sztandarowych towarzyszących uroczystości, przenoszą sztandary w położenie „ Do nogi ”. Dowódca uroczystości podaje komendy: „Poczet sztandarowy do prezentacji sztandaru - MARSZ”. Sztandarowy pocztu przenosi sztandar w położenie na ramię, poczet sztandarowy wykonuje zwrot w lewo przez zachodzenie i rozpoczyna marsz w kierunku lewego skrzydła pododdziałów. Przechodzi przed frontem w odległości 5 kroków, salutując przez pochylenie sztandaru pod kątem 45º. Po dojściu do prawego skrzydła, zajmuje swoje miejsce w szyku. W międzyczasie dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i obserwuje prezentację sztandaru. Po zajęciu miejsca w szyku przez poczet sztandarowy dowódca uroczystości wydaje komendy: „Pododdziały - BACZNOŚĆ”, „Pododdziały - SPOCZNIJ”, wykonuje w tył zwrot. Następuje dalsza część uroczystości (okolicznościowe przemówienia obowiązuje zasada że na samym końcu głos może zabrać naczelnik (prezes) wyróżnionej jednostki.