ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR DZWOŃ NATYCHMIAST   LUB

 

     

 

Strona domowa

 KSIĘGA GOŚCI   

          

 

CO I JAK?

CZYLI STRAŻACKI SPRZĘT I ŚRODKI GAŚNICZO-RATUNKOWE

 

Środki gaśnicze

woda
proszki gaśnicze
halony
dwutlenek węgla (CO2)

piana gaśnicza

(rodzaje)

piana lekka

liczba spienienia ponad 201
urządzenie wytwarzające pianę - Agregat Piany Lekkiej (APL)


piana średnia
liczba spienienia 21-200
urządzenie wytwarzające pianę - Wytwornica pianowa (WP)


piana ciężka
liczba spienienia do 20
urządzenie wytwarzające pianę - Prądownica pianowa (PP)

Grupa pożarów Rodzaj płonącego materiału Środki gaśnicze
A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, itp.) woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze;
B Ciecze palne i substancje stałe topiące się wskutek wytworzonego przy pożarze ciepła (benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, itp.) piana, dwutlenek węgla, halony, proszki gaśnicze;
C Gazy (metan, aceton, propan, butan, itd.) proszki gaśnicze, halony;
D Metale (magnez, sód, uran, itd.) specjalne proszki gaśnicze;
E Pożary grupy A - D występujące w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem dwutlenek węgla, halony, proszki gaśnicze

 

Sprzęt ratowniczy

bosaki
- lekkie (6 kg) i ciężkie (12 kg). Ich budowa składa się z metalowego grotu i drzewca. Służą do rozrywania elementów konstrukcyjnych budynku
kotwice
- służą do wykonywania cięższych prac wyburzeniowych
aparaty do gazowego cięcia metali
- do cięcia metali służy mieszanina tlenu i acetylenu znajdująca się w tych aparatach
spalinowe piły do cięcia drewna, metalu, betonu

wory ratownicze
- służą do ewakuacji osób sprawnych fizycznie z wysokości do 20 m
skokochrony
- pneumatyczne poduszki ratownicze
aparaty linkowe

rękawy ratownicze

 

Podręczny sprzęt gaśniczy
jest to sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie służący do zwalczania pożarów w początkowej fazie

hydronetka - przenośny pojemnik wyposażony w zbiornik, pompkę tłoczną i wężyk z prądownicą. Zawiera ok 15 l wody

gaśnica pianowa - należy wbić zbijek i odwrócić do góry dnem. Działania gaśnicy nie można przerwać. Gasimy pożary grupy A i B

gaśnica śniegowa - zawiera skroplony CO2. Uruchamiamy przez odkręcenie kurka, a gaśnica jest koloru srebrnego. Podczas gaszenia gaśnica staje się bardzo zimna, dlatego należy trzymać za uchwyty.

gaśnica halonowa - wypełniona cieczą o bardzo niskiej temperaturze parowania. W trakcie gaszenia wydzielają się gazy, które są szkodliwe dla zdrowia. Obecnie wycofuje się z użycia gaśnice halonowe.

gaśnica proszkowa - zawiera proszek gaśniczy pod stałym ciśnieniem np. azot lub gaz. Znajduje się on w dodatkowym zbiorniku.

koc gaśniczy - wykonany z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamy źródło ognia, a obrzeża dokładnie dociskamy do podłoża, dzięki czemu ograniczamy dostęp tlenu do palącego się materiału

agregat gaśniczy - sprzęt gaśniczy mający zapas środków w ilości większej niż 20 kg ((od 25 kg do 750 kg). Są wyposażone w kółka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i śniegowe.

Strażacki sprzęt gaśniczy

sprzęt i armatura wodna
węże tłoczne (25, 52, 75, 110 mm)
łączniki, nasady, przełączniki, pokrywy, klucze
rozdzielacze, zbieracze, pływaki, smoki ssawne
prądownice


drabinyDN 2,7; D10W; D5R
W - wysuwana
N - nasadkowa


 

 

 

Pojazdy

 

 

 

 

RODZAJE POJAZDÓW POŻARNICZYCH:
# gaśnicze G
# specjalistyczne S
# przyczepy pożarnicze P


TYP POJAZDU (w zależności od masy całkowitej):
# lekkie L do 3,5 tony
# średnie 3,5 - 12 ton
# ciężkie C powyżej 12 ton


WYPOSAŻENIE POJAZDÓW GAŚNICZYCH:
A - autopompa (hl/min)
B - zbiornik wodny (m3)
M - motopompa (hl/min)
Pr - ładunek proszku (kg)
Sn - śniegowy (kg)

Przykłady:
GBA 2,5 / 16 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopompą o wydajności 1 600 l/min
GBAM 2 / 8+8 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopompą o wydajności 800 l/min i motopompą o wydajności 800 l/min


WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH:
D - drabina (m)
H - podnośnik hydrauliczny (m)
W - wężowy (m)
Z - zbiornik wodny (m3)
Dz - dźwig (kg)
On - oświetlenie (kVA - moc agregatu prądotwórczego)
Op - operacyjny
Dł - dowodzenia i łączności
Kw - kwatermistrzowski
Pgaz - ze sprzętem ochrony dróg oddechowych
Kn - kontenerowy
Rt - ratownictwa technicznego
Rw - ratownictwa wodnego
Rch - ratownictwa chemicznego

Przykłady:
SD 30 - samochód specjalistyczny z drabiną odługości 30 m
SW 2000 - samochód specjalistyczny wężowy z 2000 m wężów
SCZ 20 - samochód specjalistyczny ciężki ze zbiornikiem o pojemności 20 m3
SDz - samochód specjalistyczny z dźwigiem o nośności 10 000 kg
motopompy
-urządzenia o własnym napędzie. Dzielimy na przenośne i przewoźne

autopompy
-urządzenia z napędem powiązanym z samochodem. Są na trwale umocowane w pojazdach pożarniczych.